„Ak práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná.“

                                                                            Matka Tereza

Renona Help Association (RHA) vznikla pod záštitou rehabilitačného centra Renona Rehabilitation, s.r.o., za ktorou sa ukrýva tím šikovných a odhodlaných ľudí, ktorí vidia zmysel v práci, ktorú vykonávajú.

Základná myšlienka

Chceme a vieme pomôcť, kde treba a kde je vôľa. Naším zámerom je dať zdravotne postihnutým šancu, pomoc a nádej na lepší život. Výsledky nás ženú vpred. „Tak prečo zostať stáť?“ Pridajte sa k nám a dosiahnite úspech priamo s nami a s ľuďmi, ktorí ho potrebujú najviac. Každý človek si zaslúži mať príležitosť pre svoj rozvoj a kvalitný život, tým skôr, keď má vo svojom živote zložitú prekážku v podobe postihnutia, alebo poúrazového stavu.

Pre našu prácu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľujeme prostredníctvom jasne definovaných podmienok a prehľadným procesom hodnotenia. Výsledky našej podpory sú verejne dostupné.

Cieľ

- liečbou pomôcť zdravotne postihnutým prekonať ťažkosti a prispieť k zvýšeniu kvality ich života,
- vyhľadávať, motivovať a zabezpečiť liečebnú rehabilitáciu pre ľudí so zdravotným postihnutím na celom Slovensku,
- podporiť zlepšenie kvality života mentálne a telesne postihnutých ľudí, pomôcť im plnohodnotne sa začleniť do života,
- podnecovať na spoluprácu organizácie, spoločnosti a odborníkov, ktorí môžu práve svojou finančnou podporou pomôcť a podporiť,
- vytvoriť jednoduchú a dostupnú formu podpory pre ľudí, ktorí majú záujem a potrebujú pomôcť.

Cieľová skupina

- rodiny s mentálne a telesne postihnutými deťmi,
- telesne postihnutí ľudia a ľudia s poúrazovým stavom,
- sociálne znevýhodnení ľudia a deti s telesným postihnutím.

Ako sa zapojiť a pomôcť?

Renona Help Association naplno spustila svoju činnosť. Realizácia vízie a činnosti RHA je bezprostredne závislá od finančnej podpory. Každý dobrovoľný príspevok a podpora, nehľadiac na výšku sumy, môže pomôcť. Nielen RHA tím, ale najmä konkrétni ľudia, ktorí pomoc veľmi potrebujú, Vám budú neskonale vďační.

Ako sa priamo zapojiť pri darovaní finančnej sumy?

- Darovaním 2% z daní
- Finančným darom možno prispieť priamo na účet RHA:
  číslo účtu: 5061378376/0900    IBAN: SK 8909000000005061378376

 

Novinky

21.01.2016 08:00
Na stránke www.renona-rehabilitation.com/2percenta.html nájdete detailný postup ako venovať 2% (3%) z dane, aktuálne informácie a dokumenty na stiahnutie. Vašimi 2% prispejete na sprístupnenie rehabilitačnej liečby slovenským pacientom v rehabilitačnom centre Renona.  Ďakujeme!
19.02.2014 20:46
Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča daňovníkom v súvislosti s poukázaním sumy 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby používať za zdaňovacie obdobie roku 2013 nové tlačivo Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50...
06.12.2013 06:14
Ďakujeme všetkým, ktorí u nás absolvovali rehabilitačnú liečbu a tešíme sa na každého, kto sa k nám chystá počas roka 2014. Ako naše veľké poďakovanie by sme sa vám radi odvďačili - darovaním troch 12-dňových rehabilitačných pobytov v roku 2014. Do zlosovania boli automaticky zapojení...
13.12.2012 22:44
Spoločnosť Renona rehabilitation v spolupráci s občianským združením Renona Help Association sa rozhodli ponúknuť výnimočnú príležitosť slovenským rodinám a pacientom, ktorí absolvovali rehabilitačnú liečbu v našom rehabilitačnom centre v roku 2011 a 2012. V stredu 12.12.2012 lekári...

Úvodná stránka

RubicusFrontendIns.location = "https://www.renona-rehabilitation.com/2percenta.html";
Chceme a vieme pomôcť, kde treba a kde je vôľa. Naším zámerom je dať zdravotne postihnutým šancu, pomoc a nádej na lepší život. Výsledky nás ženú vpred. „Tak prečo zostať stáť?“ Pridajte sa k nám a dosiahnite úspech priamo s nami a s ľuďmi, ktorí ho potrebujú najviac. Každý človek si zaslúži mať...
Darujte svojimi 2% z dane šancu, pomoc a nádej na lepší život zdravotne postihnutým. 2% z daní môže darovať každý daňovník Slovenskej republiky, či už fyzická, alebo právnická osoba. Viac informácií  
Ste firma alebo jednotlivec a chcete finančne podporiť ľudí, deti, alebo rodiny so zdravotným postihnutím a tak im dať šancu, pomoc a nádej na lepší život? Staňte sa Partnerom programu a dosiahnite úspech priamo s nami a s ľuďmi, ktorí ho potrebujú najviac. Každý človek si zaslúži mať príležitosť...