Aktuálne informácie k zmeneným tlačivám Vyhlásení o poukázaní sumy do výšky 2 % resp. 3% zaplatenej dane

19.02.2014 20:46

Ministerstvo financií Slovenskej republiky odporúča daňovníkom v súvislosti s poukázaním sumy 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby používať za zdaňovacie obdobie roku 2013 nové tlačivo Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% (3%) zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti (ďalej len "vyhlásenie").

Stiahnite si celý dokument v pdf