Kontakt

RENONA HELP ASSOCIATION

adresa:    Nová 842/95
                919 25 Šúrovce
 
IČO: 42 285 968

Číslo účtu pre VECNÉ DARY:  5061378376/0900         IBAN: SK 8909000000005061378376
Číslo účtu pre 2% Z DANE:    
5061378894/0900         IBAN: SK 7109000000005061378894
 
e-mail: info@rha.sk