Poznáme výhercov rehabilitačnej liečby v Renona Rehabilitation

13.12.2012 22:44

Spoločnosť Renona rehabilitation v spolupráci s občianským združením Renona Help Association sa rozhodli ponúknuť výnimočnú príležitosť slovenským rodinám a pacientom, ktorí absolvovali rehabilitačnú liečbu v našom rehabilitačnom centre v roku 2011 a 2012. V stredu 12.12.2012 lekári rehabilitačného centra Renona vylosovali dvoch pacientov, ktorým v roku 2013 venujeme bezplatnú 12-dňovú rehabilitačnú liečbu.

Do zlosovania boli automaticky zapojení všetci slovenskí pacienti, ktorí u nás absolvovali rehabilitačnú liečbu v roku 2011 a 2012, to znamená že títo pacienti sa nemuseli špeciálne prihlasovať.

Vyžrebovanými pacientami sa stávajú:

  • Peter Mičian
  • Matej Bubniak

Výhercom srdečne gratulujeme!
 

Pozrite si video zo žrebovania