Nová akcia

28.07.2011 20:57

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.